Sản phẩm truyền động SKF

Xây dựng giải pháp truyền động của bạn bằng danh mục sản phẩm đa dạng của SKF, được phát triển dựa trên hiểu biết chuyên môn nhiều năm trong ngành công nghiệp của SKF.

SKF cung cấp cho bạn các thành phần có chất lượng cao để thiết kế và duy trì hệ thống truyền động, với tốc độ xoay vòng nhanh. Các thành phần này bao gồm dây đai, xích, puli, đĩa xích, khớp nối, ống lót và moayơ, cộng với bu lông và các hệ thống siết chặt. Mỗi thành phần đều có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của Khách hàng.