Gối đỡ vòng bi bạc đạn SKF

SKF chế tạo và cung cấp một dải đa dạng cụm vòng bi và gối đỡ vòng bi đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cụm vòng bi SKF bao gồm gối đỡ, vòng bi, hệ thống phớt, được lắp và bôi trơn sẵn để có thể lắp đặt đơn giản và nhanh chóng (UCP - UCF - SYJ - FYJ - FYC - FYTB - UCFL - UCFC) Các loại gối đỡ hai nửa như SNL, SE, Gối đỡ cho trục hệ inh (SDAF, SAF) ...Gối đỡ UCP Gối đỡ UCP - SYJ
Gối đỡ UCF Gối đỡ UCF - FYJ
Gối đỡ UCFC Gối đỡ UCFC - FYC
Gối đỡ UCFL Gối đỡ UCFL - FYTB
Gối hai nửa Gối đỡ hai nửa